Privacy Policy

Privacyverklaring Oranjevereniging Woubrugge (feestcommissie 1928)

 

Wij, de Oranjevereniging Woubrugge (feestcommissie 1928), respecteren de privacy van onze leden, vrijwilligers, donateurs en bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij uw privacy beschermen.

 

Contactgegevens

 

Naam: Oranjevereniging Woubrugge (feestcommissie 1928)
Contactpersoon: Chris van Heuveln
E-mailadres: [oranjeverenigingwoubrugge@gmail.com]
Telefoonnummer: 06 293 770 47

 

Welke Gegevens Verzamelen Wij?

 

Wij verzamelen persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via contactformulieren, inschrijvingen voor evenementen en nieuwsbrieven.

 

Waarom Verzamelen Wij Deze Gegevens?

 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het organiseren van evenementen zoals Koningsdag en Dodenherdenking.
  • Communicatie met leden, vrijwilligers en donateurs.
  • Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven.
  •  

Rechtsgrond voor Verwerking

 

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

  • Uw toestemming.
  • De uitvoering van een overeenkomst.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Bewaartermijn van Gegevens

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.

 

Delen van Gegevens met Derden

 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Rechten van Betrokkenen

 

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen via [oranjeverenigingwoubrugge@gmail.com]

 

Beveiligingsmaatregelen

 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

Cookies en Tracking

 

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruikservaring te verbeteren. U kunt uw cookievoorkeuren beheren via de instellingen van uw webbrowser.

 

Klachtenprocedure

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.